Skiforbundets medisinske ansvarlig Ola Rønsen uttaler følgende:

 

Coronaviruset COVID 19 er i utvikling i Norge, men det er ikke grunn til å endre planer for gjennomføring av skiidrettsarrangement.

 

Dette begrunnes ut ifra risikovurdering og anbefalinger som norske helsemyndigheter (Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet) så langt har kommet med til befolkningen.

 

Det er trygt å samles på arrangementer og det er trygt å konkurrere så lenge man er frisk og ikke har vært i nærkontakt med en smittet person. Skiforbundet anbefaler likevel å være nøye med at man ikke konkurrerer eller deltar som frivillig i arrangement hvis man er syk.

 

Vi anbefaler også at arrangørene legger til rette for gode allmenne smitteverntiltak.

 

Skulle risikobildet med hensyn på spredningen og alvorlighetsgraden av COVID-19 sykdom endre seg vesentlig i den norske befolkningen, så vil vi følge de rådene som myndighetene gir. Disse finnes til enhver tid oppdatert på Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider.

 

Ola Rønsen er medisinsk ansvarlig.
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix