Som følge av de oppdaterte retningslinjene fra Folkehelseinstituttet har lokale helsemyndigheter besluttet at arrangementene i Trondheim (onsdag/torsdag) og Vikersund (‪fredag-søndag) skal gjennomføres uten publikum.

 

På nåværende tidspunkt er vårt hovedfokus å gjennomføre de sportslige arrangementene og skape en best mulig TV-opplevelse. For de som har kjøpt billetter til arrangementene i Oslo, Trondheim eller Vikersund, vil de lokale arrangørene komme med nærmere informasjon neste uke.

 

Norges Skiforbund, og de lokale arrangørene, har god og løpende dialog med både nasjonale og lokale helsemyndigheter, og nødvendige tiltak iverksettes umiddelbart.

 

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med den oppdaterte informasjonen fra Folkehelseinstituttet på www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/