Norske helsemyndigheter har innført begrensninger for å begrense spredningen av COVID-19 viruset, og gjenstående renn i Raw Air er avlyst.

 

Norges Skiforbund, og de lokale arrangørene, har god og løpende dialog med både nasjonale og lokale helsemyndigheter, og nødvendige tiltak iverksettes umiddelbart.

 

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med den oppdaterte informasjonen fra Folkehelseinstituttet på www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/