I Trondheim og i Granåsen kan du velge mellom to konkurransedager.